Usługi

  • skup złomu
  • skup odpadów
  • złom metali nieżelaznych
  • złom elektroniczny
  • odzysk surowców wtórnych
  • recykling surowców wtórnych
  • surowce wtórne złom
  • makulatura
  • kasacja pojazdów i wystawianie stosownych zaświadczeń
  • transport i odbiór surowców, złomu

foto_02